Herb
Urząd Miejski w Wielichowie

System Platforma komunikacyjna

e-Usługi

1
DT-1
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
2
WN-11
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
3
WN-10
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
4
WN-108
Zgłoszenie wycinki drzew lub krzewów
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
5
WN-32
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
6
WN-185
Oświadczenie w sprawie opłaty od posiadania psa
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
7
WN-292
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
8
WN-107
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Rodzaj usługi Opis usługi
Kwota (PLN) 21.00
Wypełnij formularz
9
CUKF
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
10
UKF
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
11
WN-76
Pismo ogólne
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
12
WN-294
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej (gminnej)
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
13
DL-1-2020
Deklaracja na podatek leśny
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
14
DN-1-2020
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
15
DR-1-2020
Deklaracja na podatek rolny
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
16
IL-1-2020
Informacja o lasach
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
17
IN-1-2020
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz
18
IR-1-2020
Informacja o gruntach
Rodzaj usługi Opis usługi
Wypełnij formularz